News会社四季報の未上場会社版に掲載されました

弊社が会社四季報の未上場会社版(2015年下期)の1420ページに掲載されました。
是非御覧ください。
http://store.toyokeizai.net/magazine/shikiho_mjj/